Operation Siv

Arma 3 ASE Operation Siv 2019-10-31 av SpinX

. ORIENTERING

Terräng, väder och sikt

.Klockan är 04:45 den 15.e Juli 2014, kartan är Isla Ibramia och norr går över kartans övre kant, vi befinner oss i Flygplatsen grids E898 N621 som är vår bas i området.

Terrängen är varierande från öppet fält till dalar.

Vädret är molnigt med god sikt.

Motståndaren Består av Sarahni Libiration army , En garnison är stationerad på ön men vi har inte fått någon info om hur många det rör sig om.

De är beväpnade med ak74 samt rpg, de har tillgång till BDRM, BTR-60 samt Enstaka T-55or

Fienden har enstaka stridsflyg stationera på flygplatsen på FOB Medvedova oklart beredskap på dessa.

Bedömningen är att fienden kan skicka QRFer inom 20 min tills fientliga komuniktationen är utslaget.

Egna förband

Vi har ett kompani ur kustjägarna som patrullera på ön där FOB Valhall är. Utöver det är vi de enda i omårdet.

Understöd

1 HKP 16 utrustad med miniguns

samt 1 JAS 39 Gripen bevänad för CAS

Civila Finns civila i området, De skall inte skadas om inte det är enda lösningen för att lösa uppgiften.

Slutsatser egen strid

Bedömningen är från tidigare erfarenheter är att använda oss av helikoptern för att snabbt kunna förlytta oss och förbli mobila och förvirra fienden genom att anfalla på olika platser snabbt sen försvinna ut i terrängen. Ni skall även försöka undvika strid och i värsta fall ta striden snabbt och därefter dra er ur och anfall från ett annat håll.

2. UPPGIFT

Er pluton (AQ) har fått 3 mål vi ska slå mot. första målet är ett Mobföråd, Detta skall slås ut för att störa fiendens logistik på ön. Andra målet är en radio mast, den ska ta ur funktion för att stoppa fiendens möjlighet att upprätta samband på ön. Sista målet är en bro, bron skall sprängas för att försvåra fiendens förmåga att ta sig runt på ön.

Kalle Johan har fått i uppgift att spana mot fiendens huvudbas på ön och kartlägga den, vi har fått info att högsta chefen för SLA ( kodnamn ¨Påfågeln¨ befinner sig på ön för att se över garninsonen och dess status, ges möjligheten skall KJ slå ut honom.

GENOMFÖRANDE/BESLUT

Målbild

Upp till plutch

Genomförandeidé.

3. ORDER

EA

FA .

GA

KJ: se över er utrustning gör upplastning i HKP därefter lansätt och inäsla så ni har har god sikt över basen i staden. Slutligen ka ni karlägga fienden, Hur många, sysselsättning förmågor. Beredduppgift slå ut Kodnamn Påfågeln.

Icepack 1-1: Gör flightcheck därefter flyga in KJ till en säker LZ, slutligen flyga tillbaka till FOB Vallhall beredduppgift underställas AQ genom ¨Gambler¨

Uniform 1-1: Gör flightcheck därefter underställas AQ genom ¨Gambler¨

4. LOGISTIK

Sjukvårdstjänst

Plutonsjukvårdaren har difibrator som kan användas i fält för att få upp medvetslösa (måste stabiliseras först) . Stridssjukvårdare har möjlighet att sätta splints ute i fält som behandlar brutna lämmar.

Samtliga har en % chans att få upp medvetlösa genom att stabilisera personen därefter ge CPR

Uppdragsspecialister i har även difibrator.

Ammunition

Plutonen är 100% uppfyllt, vill PlutC/Enskild soldat ta med extra ammunition finns det i lådorna i FOB:en

Tillgängligt i lådorna finns all finkal till handeldvapen samt granater, både handgranater och till granattillsats.

Utöver det finns det en FARB låda med sprängladdningar och tändanordningar ifall grupperna behöver fylla upp med det samt minor. Det finns även TOLO resurs på FOBen i form av tre lastbillar för att fylla upp HkP samt spetsflyg.

5. LEDNING/SAMBAND

Samband

Långvåg

AQ: 50Mhz (Zeus finns där som QJ) Icepack 1-1 60Mhz

KJ: 50Mhz

Uniform 1-1: 60Mhz

Kortvåg tilldelade frekvenser:

AQ: 100Mhz EA: 110Mhz/ EA 01 alt 50Mhz FA: 120Mhz/FA 01 alt 50Mhz GA :130Mhz/Ga 01 alt 50 Mhz

Icepack 1-1: 180 Mhz

Last updated