Operation Ran

Operation Ran ASE 2019-11-11 av SpinX

1. ORIENTERING

Efter ett lyckade sabtage av 31:a Luftburna har taskforce Oden fått alla föresättningar för att anfall ön sydost om isla ibramia i syfte att skapa ett bro huvud för att ta in tyngre resuter.

Terräng, väder och sikt

Vi befinner oss på FOB Valhall GR E089 N062 på kartan Isla Ibramia, Norr går (peka), Klockan är 10:10 den 15 Juli 2014. Terrängen består av bebygelse samt berg och dalar. Vädret är klart med svag vind. Sikt är god upp till 4 km

Motståndaren

Motsåndaren består av ett nerskärt bevakningsbataljon som har fått försluster i följd av 31:a sabotagestrid. De är oorganiserade och saknar högre ledning. All komuniaktion på ön är utslagen, de kan använder sig av ordonanser för att få runt informationen. De har tillgång till enstaka BMP-2:er en T-72a, ett antal BDRM och MT-LB LV. De har även möjlighet att få in QRF:er från isla ibramia i form av obestyckade MI:8 MT.

Egna förband Vi har BQ pluton och CQ pluton som väntar i FOB Valhall tills dess ni tagit staden BRAZ därefter kommer de transporteras från FOB Vahall med hjälp av EA10 och FA10 till staden BRAZ där de kommer sätta upp försvarsställning.

Understöd

2 st Stridsbåt 90 Bestyckade med en bemannad TKSP 88 samt 2 Koax tksp88 fastmonterade i fronten.

TKSP 88, GRSP, RB 56, Samt Rb70(luftvärn) som är i lastade Stridsbåtarna

Civila

Det finns inga civila kvar på ön, de har haft tid att evacuera, är det några civila kvar på ön anses dem som fientliga.

Slutsatser egen strid.

-Rörlighet med hjälp av Stridsbåtarna

-sätt upp ett ordentligt förvar ni har tillgång till till flertalet understödsvapen i stridsbåtarna.

2. UPPGIFT

AQ

Gör ilastning i Stridsbåtarna, Därefter ta och rensa staden BRAZ, Slutligen försvara Staden Braz i västlig riktning. Beredd uppgift Gör ilastning i stridsbåtarna och anfall BRAZ AIRFIELD från söder.

BQ

invänta AQ tagande av BRAZ, Därefter transporteras med EA10 och FA 10 till staden braz slutligen försvara den i Sydligriktining. Beredd uppgift anfall BRAZ AIRFIELD från norr

CQ

invänta AQ tagande av BRAZ, Därefter transporteras med EA10 och FA 10 till staden braz slutligen invänta i beredskapsläge att understöda AQ eller BQ ifall det skulle behövas. Beredd uppgift överta AQ stridställningar i västligrikting försvara staden BRAZ

GENOMFÖRANDE/BESLUT

Målbild

Genomförandeidé

3. ORDER

EA

FA

GA

HA

4. LOGISTIK

Sjukvårdstjänst

Plutonsjv har difibrator ute i fält och kan få upp medvetslöa, Alla har en chans att få upp en stabiliserad person genom CPR. PAK kan sättas i stridsbåtarna.

Ammunition.

Finns på markering ammuniton samt i stridsbåtarna, där finns även tyngre understödsvapen

5. LEDNING/SAMBAND

Samband

Långvåg

AQ: 50Mhz (Zeus finns där som QJ)

EA10:50Mhz

FA10:50Mhz

Kortvåg tilldelade frekvenser:

AQ: 100Mhz EA: 110Mhz/Gruppchef 50Mhz FA: 120Mhz/Gruppchef 50Mhz GA :130Mhz/Gruppchef 50Mhz

Last updated