Operation Pansarnäve

arma 3 ASE Operation Pansarnäve 2020-01-06 av SpinX

Bakgrund

Året är 1969. Det kommunistiska tillika ultranationalistiska partiet Sahrani Liberation Army har gripit makten med våld i landet genom en militärkupp. Oberoende media och hjälporganisationer har observerat handlingar som tyder på massavrättningar och folkmord. De stora militärmakterna i världen har från varsitt håll understött olika grupperingar på ön och konflikten har i rasande takt eskalerat till ett inbördeskrig. Därför har Sverige skickat trupper för att störta kuppmakarna och sedermera bistå med resurser inför en demokratiseringsprocess i fredstid.

1. ORIENTERING

QJ, fått i uppgift att öppna upp en ASR till flygplatsen vid staden Pita i syfte att kunna flyga in mer matriel till de svenska trupperna på ön.

Motståndaren

Motsåndaren består av Sahrani Libieration Army, De består av Flera infanteri kompanier samt lättare mekaniserade plutoner. De använder sig av Woodland camouflage pattern gråskala. Vid frontlinjen som går längst staden Bagango är den största fientliga grupperingen i själva staden längs frontlinjen finns bunkersystem med tunga kulsprutor. i städerna runt front linjen är infanteri grupper inom pluton samt hela vägen ner till grupper utplacerade. Fienden patrullerar även området längst frontlinjen och mellan städerna vid frontlinjen, De har tillgång till tyngre vapensystem i form av DshKM och utplacerade i fasta positioner och enstaka MTLB LV samt BDRM-2. Parter/Civila Det skall inte finnas några civila vid fronten eller i städerna nära fronten.

Målbild

Bataljonen skall med ett kompani hålla fronten och med ett kompani understödja samt anfalla öster ut från staden bagango mot flygplatsen vid staden Pita i syfte att öppna upp en ASR samt skapa förmåga att flyga in matriel. RJ kommer hålla frontlinjen medans QJ kommer avdela 1 pluton att understödja RJ medans resten av plutonen anfaller mot staden Pita.

Sidoförband

RJ kommer bedriva försvarstrid längs Frontlinjen.

Understöd

En GRK pluton med 4 Granatkastare, Går under namnet AJ, Går att tillkalla på kompL genom EJ eldledare. AQ Kommer ha tillgång till dem övertiden.

Terräng/miner/sikt

Terrängen består av öppna dalar med mindre byar. inga mineringar har blivit rapporterade i denna stund. Sikten är god med klart väder och en svag vind.

2. UPPGIFT

Syfte

QJ skall öppna upp en ARS fram till flygplatsen för att skapa möjlighet för flyga in stridvagnar för att slå fienden som har minimala resurscer att slå ut dessa, vilket leder till betydligt mindre soldater får sätta livet till.

Målbild

Att nära QJ har tagit Flygplatsen i Pita så skall Bataljonen vara anfallsberedd inom 6 dygn när de första Stridsvagnarna flygits in.

Genomförande

Beslut

Inledningsvis skall AQ föreberedda för strid korsa frontlinjen och anfalla staden Benoma. BQ skall sätta upp försvarställningar i staden Bagango och CQ skall kvar stanna i FOB viking för att agera Kompani resurs

Därefter när staden Benoma är tagen skall CQ skicka en pluton att försvara staden Benoma medans AQ forsätter anfallet mot staden Masbete.

Slutligen när staden Mastbete är tagen skall CQ skicka en pluton att försvara staden medans AQ forsätter anfallet mot Staden Pita och flygplasen och upprätta försvarställningen runt flygplasten och staden,

AQ

Färdiga till strid, gör uppsittning och påbörja fordonsmarsh.

BQ

Färdiga till strid, gör uppstittning och påbörja fordonsmarsh

CQ

Färdiga till strid, QRF styrka skall vara utgå inom 5 min.

4. LOGISTIK

Sjukvårdstjänst

Plutonsjv har difibrator ute i fält och kan få upp medvetslöa, Alla har en chans att få upp en stabiliserad person genom CPR. PAK kan sättas i PBV302orna

Ammunition.

Finns i PBV302orna, finns även möjlighet att kalla in TOLO när säkerplats är upprättad anropas genom QJ

Drivmedel

Tolo finns att tillgå när säkerplats är upprättad anropas genom QJ

5. LEDNING/SAMBAND

Samband

QJ 1 Leder bakom AQ, QJ 2 leder bakom BQ.

Långvåg

AQ: 60Mhz (Zeus finns där som QJ)

BQ: 60mhz

CQ: 60 mhz

QJ: 60mhz

Kortvåg tilldelade frekvenser:

Last updated