Operation Djungelfeber

arma 3 ASE Operation Djungelfeber 2020-02-20 av SpinX
Bakgrund
Året är 1968 läget i Burma har trappats upp, General Ne win har utsätt sig själv som diktator över burma. Han har påbörjat utrensing av sina politiska moståndare, lokalbefolknigen lever under svåra förhållande med lite mat. Sverige har gått med på FNs förfrågan om att skicka svenska FN trupper till burma. Eran pluton har blivit grupperad på Camp Gustav i Prei Khmaoch Luong området. Situationen i området är laddat med att civil befolkningen har börjat förse sig med vapen och agera hotfullt mot varandra. Sen så har General Ne win med BIA (Burmas Imperial Army) slagit mot FN baser runt om i området.
1. ORIENTERING
AQ har fått i uppgift att patrullera och leta efter vapen i byarna Kanleng Sreuv Samnang, Phoum Chek Yeak och Amleang Leak. Därefter avlösa BQ på FOB Christina. Slutligen när ni blvit avlösta av CQ återhämta på Camp Gustav.
Motståndaren
Motståndaren Består av BIA som rör sig i hela området i grupp storlekar. Vi har inte fått någon information hur mycket trupper fienden har i området. De är utrustade med AK47 med uniformer utan kamouflage. det har inte tillgång till några fordon.
Parter/Civila Civila finns i byarna, De kan vara beväpnade men har inte öppnat eld mot några FN trupper än så länge.
Målbild
När samtliga byarna blivit aväpnade skall AQ bevaka FOB christina fram till TN 191500. för att sen bli avlösta av CQ
Sidoförband
Amerikanska och svenska FN trupper befinner sig på FN baserna Camp Gustav, FOB Christina, OP Pyke, FOB Emery och Camp Freedom.
Understöd
3 st HKP 11 bestykade med ksp
Terräng/miner/sikt
Terrängen består av Djungel med mindre byar. inga mineringar har blivit rapporterade i denna stund. Sikten är god med klart väder och en svag vind. Risk för regn senare på dagen.
2. UPPGIFT
Syfte
AQ skall patrullera byarna Kanleng Sreuv Samnang, Phoum Chek Yeak och Amleang Leak i syfte att avväpna lokalbefolkningen.
Målbild
Genomförande
Beslut
Inledningsvis
Därefter
Slutligen
EA
FA
GA
Icepack 1-1
Icepack 1-2
Icepack 1-3
4. LOGISTIK
Sjukvårdstjänst
PAK kan endast sättas i HKP 11orna, Sjukvårdarna har en chans att få igång en person med hjärtstillestånd med hjälp av epi samt Cpr därefter behöver personen stabiliserats för att vakna upp ur medvetslöshet.
Ammunition.
Kommer finnas i Camp gustav samt FOB Christina.
Drivmedel
Tolo finns att tillgå i Camp Gustav.
5. LEDNING/SAMBAND
Plutonchef/stef samt JTAC kommer ha långvåg i plutonlednigen.
Signalisterna kommer ha långvåg i Grupperna
Gruppchef och stf gruppchef kommer ha kortvågsradio.
Samband
QJ 1 Leder bakom AQ, QJ 2 leder bakom BQ.
Långvåg
AQ: 50/60/70Mhz (Zeus finns där som QJ på 70mhz)
EA: 50mhz
FA: 50mhz
GA: 50mhz
Icepack 1-1: 60mhz
Icepack 1-2: 60mhz
Icepack 1-3 60mhz
Kortvåg tilldelade frekvenser:
AQ: 100mhz
EA: 110mhz
FA: 120mhz
GA: 130mhz
Last modified 4yr ago